دفتر حاشیه دار

دفتر حاشیه دار ۴۰ برگ

طرح مینیون

جلدگلاسه
برگه‌های ۷۰ گرمی بسیار با کیفیت
چاپ رنگی درجه یک

45,000 تومان

دفتر حاشیه دار ۴۰ برگ

دخترکفشدوزکی

جلدگلاسه
برگه‌های ۷۰ گرمی بسیار با کیفیت
چاپ رنگی درجه یک

45,000 تومان

دفتر حاشیه دار ۴۰ برگ(طرح Ben 10)

جلدگلاسه
برگه‌های ۷۰ گرمی بسیار با کیفیت
چاپ رنگی درجه یک

45,000 تومان

دفتر حاشیه دار ۴۰ برگ(طرح LOL)

جلدگلاسه
برگه‌های ۷۰ گرمی بسیار با کیفیت
چاپ رنگی درجه یک

45,000 تومان

دفتر حاشیه دار ۴۰ برگ(طرح السا)

جلدگلاسه
برگه‌های ۷۰ گرمی بسیار با کیفیت
چاپ رنگی درجه یک
طرح السا( فروزن)

45,000 تومان

دفتر حاشیه دار ۴۰ برگ(طرح دختر افسونگر)

جلدگلاسه
برگه‌های ۷۰ گرمی بسیار با کیفیت
چاپ رنگی درجه یک

45,000 تومان

دفتر حاشیه دار ۴۰ برگ(طرح کیتی)

جلدگلاسه
برگه‌های ۷۰ گرمی بسیار با کیفیت
چاپ رنگی درجه یک

45,000 تومان

دفتر حاشیه دار آلبومی ( در ۸ طرح جلد مختلف)

در هر بسته ۸تایی از هز طرح جلد یک عدد موجود میباشد.

تک سیم و بسیار با کیفیت
برگه های ۸۰ گرمی و
چاپ رنگی درجه یک
در ۸ طرح جلد مختلف

440,000 تومان

دفتر حاشیه دار جلد سخت( جلد‌آلبومی)

طرح لاک‌پشت نینجا

تک سیم و بسیار با کیفیت
برگه های ۸۰ گرمی و
چاپ رنگی درجه یک

57,000 تومان

جستجوی پیشرفته محصولات

جستجوی پیشرفته محصولات